Jdi na obsah Jdi na menu
 


ObrazekKLUB SPORTOVNÍHO POTÁPĚNÍ

Předseda Michal Hrdlička, e-mail: hrdlickamichal@seznam.cz

 V současné době má Klub sportovního potápění Chrudim 3 stálé členy. Činnost a schůzky probíhají jednak pravidelně při výcviku každou sobotu v bazénu v Pardubicích a dále nepravidelně a dle potřeby a to buď na potápěčské základně v lomu Leštinka nebo v klubovně KSP v budově AVZO Chrudim. Potápěčská základna na lomu v Leštince

Členové klubu mají možnost především:

  • využívat technického zázemí klubu pro klubovou i soukromou potřebu (kompresor atd.)
  • využívat klubovnu v budově AVZO Chrudim pro klubové schůzky, besedy a vzájemné předávání zkušeností, poznatků a zážitků z potápění
  • využívat služeb potápěčské základny v Leštince
  • využívat chatku u přehrady Seč, jako základnu pro potápění v sečské přehradě i případně pro soukromou relaxaci
  • účastnit se dalších společných akcí pořádaných klubem

Klubová sportovní činnost:
V létě potápění lom Leštinka soboty a neděle nepravidelně, další lomy, přehrady a písníky v ČR
Ostatní činnost je individuální a jedná se o potápění na Leštince i na jiných na lokalitách ČR /dvojice,trojice/.
Samozřejmě nelze zapomenout na členy Huga Habrmana, který se věnuje natáčení filmů s podvodní tématikou a Michala Urbánka, který se dokonce potápěčskými pracemi živí u firmy PROFI BRNO. Michal Urbánek a Michal Kubík fotí a prezentují plody své práce na http://okolovody.webnode.cz/  a Urbánek na http://www.zivotpodhladinou.cz/ .

Z historie klubu:

   Historie klubu sahá do šedesátých let minulého století, konkrétně byl tento klub založen v roce 1963. Klub býval složkou bývalého Svazarmu (jako ostatně všechny kluby v AVZO ČR) a v době tohoto bývalého režimu měl dokonce až 135 členů. V té době klub obhospodařoval a využíval pro svou činnost lom v Trhové Kamenici, pak lom u Proseče u Skutče a posléze i lom v Leštince. Kromě činnosti v těchto vlastních prostorách klub pořádal akce potápění v moři v Bulharsku i v mnoha dalších evropských zemích.
   Po změně režimu opadla dřívější "organizovaná masovost" a v klubu zbyla jen hrstka "skalních" členů, lomy byly vesměs převzaty jinými subjekty a možnost jejich plného využívání pro činnost klubu je dle jednotlivých lokalit ve větší nebo menší míře omezena až znemožněna. 
   V současné době je činnost klubu spíše nepravidelná a je hodně závislá na omezených finančních a časových možnostech členů. Klub má domovské místo na potápěčské základně u lomu Leštinka, jejímž spolumajitelem je Luboš Boržík - člen KSP Chrudim.

Odkazy na další vnitřní klubové stránky:

Odkazy na další zajímavé stránky:

  • Lom Leštinka  - stránky provozovatele potápěčské základny
  • Hugo Habrman - snímky pod vodou