Jdi na obsah Jdi na menu
 


CO SE V AVZO TSČ CHRUDIM p.s. DĚJE A DĚLO:

Připravujeme / pozvánky na akce: 

 • Připravujeme opravu havarijního stavu boční zdi zadního traktu našeho domu č.57, kterým by měla být ukončena již několik roků probíhající rekonstrukce
 • Dne 17.4.2019 se bude v sídle spolku od 16:30 hodin konat Výroční členská schůze spolku, všichni členové spolku jsou srdečně zváni.

UDÁLOSTI V ROCE 2019:

V letošním roce již proběhly následující události:

 • ve dnech 15. až 16.3. pořádal Radioklub tradiční každoroční celostátní 34. seminář QRP techniky a vysílání
 • v lednu 2019 proběhly inventury majetku jednotlivých klubů a připravujeme podklady pro Výroční členskou schůzi

UDÁLOSTI V ROCE 2018:

V roce 2018 proběhly následující události:

 • jednotlivé kluby plnily v průběhu celého roku postupně své odbornostní plány činnosti - závody, soutěže, výcviky atd., blíže na stránkách klubů
 • členové našeho Radioklubu a  Modelářského klubu se například zúčastnili několika celorepublikových (i mezinárodních) závodů, kde se umisťovali na výborných předních místech
 • Kynologický klub pořádal opět tradičně dva běhy výcviku psů pro veřejnost Psí akademie, veřejné soutěžní klání Čarodějnický pohárek a pořádal řadu soutěží a předváděcích akcí pro veřejnost
 • přes léto jsme po loňské výměně oken a vybudování dvojice nových dveří do ulice kompletně zrestaurovali fasádu čelní stěny sídla našeho spolku na Masarykově náměstí a vybudovali nový svod okapů chodníkem do kanalizace

nova-fasada-2018.jpg

 • na podzim byla provedena kompletní rekonstrukce WC a sprch na hotelu v autokempu U letadla na Seči
 • v autokempu byla také po nedávné obměně postelí provedena výměna již nevyhovujících a časem rozvrzaných skříní

kemp-skrine-2018.jpg

 • největším zdrojem příjmů, které nám umožňují podporovat činnost našich klubů a udržovat majetek, byl tradičně pronájem našeho autokempu U letadla na Seči soukromému provozovateli
 • námi nevyužívané prostory v našem sídle jsme po celý rok pronajímali několika subjektům - zejména autoškole a rychlému občerstvení v obou předních křídlech, klubovnu ve dvoře šipkařům a dále skladové a parkovací prostory dalším subjektům
 • v průběhu celého roku jsme opět několikrát pronajali naši konferenční místnost pro několikatýdenní rekvalifkační kurzy, pořádané Úřadem práce Chrudim, poměrně často byl pronajímán i velký sál pro různé schůze, školení nebo i soukromé oslavy a svatby
 • v prosinci proběhly výroční schůze jednotlivých odbornostních klubů

UDÁLOSTI V ROCE 2017:

V roce 2017 proběhly následující události:

- Dne 8.11. proběhla v našem sálu předpremiéra a křest DVD nového filmu "Kdy cesta může být cíl II", který natočili členové našeho Hifiklubu (studio FONA). Slavnostní premiéra se konala dne 10.12.2017 v Poličce. Více informací lze nalézt zde. Níže foto z natáčení tohoto filmu o lokální železniční trati Svitavy - Polička - Žďárec u Skutče a o okolních pamětihodnostech.fona-1.jpg

- Na našem autokempu U letadla na Seči jsme částečně obměnili zařízení nejoblíbenějších čtyřlůžkových chatek s vlastním WC a příslušenstvím.aktualita2017_01.jpg

- Náš malý sál / jednací místnost je po vekou část roku 2017 využíván pro rekvalifikační kurzy ovládání výpočetní techniky pod záštitou Úřadu práce.

- Dne 21.4.2017 se konala Výroční členská schůze AVZO TSČ ČR Chrudim p.s.

UDÁLOSTI V ROCE 2016:

V roce 2016 proběhly následující události:

- Koncem listopadu a začátkem prosince provádíme rekonstrukci bývalé klubovny potápěčů pro provozovnu nového nájemce - kanceláře asociace šipkařů.

- V listopadu se nám konečně po zdlouhavé úřední anabázi podařilo dokončit realizaci výměny oken a vybudování dvou vchodových dveří z ulice. Ještě opravíme fasádu a dům už snad bude vypadat trochu "k světu" a hlavně odstraníme už těžce havarijní a nebezpečný stav starých oken a ušetříme možná trochu na topení. nova-okna_500.jpg

- Dne 12.10.2016 se v sídle spolku na Masarykově náměstí konala Výroční členská schůze spolku, kde byly probrány a schváleny činnosti a ekonomické výsledky za předchozí období a stanoveny plány a rozpočet na další období.

- Koncem října byla zrekonstruována podlaha na kynologickém cvičišti.cviciste.jpg

- V našem Autokempu U letadla na Seči jsme provedli opravu střechy na hotelu, nátěr střech na malých chatkách, úpravu zeleně a řadu drobných údržbových prací. Sezóna byla průměrná až slušná.chatky.jpg

- V červenci začal nový nájemce provozovat v pravém přízemním křídle budovy provozovnu rychlého občerstvení Davis.

- V červnu jsme řešili havárii nepoužívaného komínu, který se z části pod střechou zřítil a saze dole zničily nové výmalby právě rekonstruované provozovny rychlého občerstvení. Naštěstí část nad střechou zůstala víceméně stát a žádné cihly nespadly do ulice ani na dvůr a nic vážného se tedy nestalo. Děkujeme firmě p. Nykla za operativní fixaci zbytku komínu a následnou rychlou opravu.komin.jpg

- V prvním pololetí se řešila rekonstrukce pravého přízemního křídla pro provozovnu nového nájemnce.

- Začátkem roku byla dokončena rekonstrukce malého školícího/konferenčního salonku - nová lednice, výměna kuchyňky, elektrické vytápění.kuchynka.jpg

UDÁLOSTI V ROCE 2015:

V roce 2015 proběhly následující události:

- V září byla dokončena rekonstrukce a vybavení malé jednací a školící místnosti
- Dne 29.4.2015 se konala řádná Členská schůze naší organizace, na které bylo m.j. odsouhlaseno:

 1. Změna názvu na AVZO TSČ ČR CHRUDIM p.s.
 2. Změna Organizačního řádu / Stanov
 3. Hospodaření roku 2014 a rozpočet na rok 2015
 4. Plán činnosti na rok 2015
 5. Byl zvolen výbor a kontrolní komise našeho spolku
 6. Předsedou spolku byl opět zvolen Ing. Jaroslav Hlinka

vcs2015_500.jpg

- Ve dnech 20. - 21.3.2015 pořádal náš Radioklub ve velkém sále tradiční, každoroční a již 30. celostátní seminář QRP techniky a vysílání s opravdu hojnou účastí posluchačů a za přítomnosti vedení ČRK. seminar_web_500.jpg

- 22.1.2015 proběhla mimořádná členská schůze Radioklubu, která zvolila nového předsedu klubu Ing. Ivana Pazderského po zesnulém dlouholetém předsedovi K. Běhounkovi

- Dne 7.1.2015 proběhla výroční členská schůze Hifiklubu

- Dne 4.1.2015 proběhla výroční členská schůze Kynologického klubu.

MINULÉ ROKY - ROK 2014:

V roce 2014 proběhly následující události:

- Koncem roku 2014 bylo opraveno a vymalováno hlavní schodiště, vedoucí z průjezdu do 1. poschodí k sálu

- V polovině roku byl ukončen nájem nebytových prostorů firmou FONA a tyto prostory zůstaly prozatím volné

- V průběhu roku 2014 byla prováděna rozsáhlá kompletní rekonstrukce rozvodů vody a rekonstrukce systému vytápění v budově AVZO, oprava části střešních klempířských prvků a instalace prvků proti sesuvu sněhu ze střechy do ulice

MINULÉ ROKY - ROK 2013:

V roce 2013 proběhly následující události:

- K 31.3.2013 byla dokončena účetní uzávěrka za rok 2012 s výsledkem hospodaření za rok 2012 ve výši 80.434 Kč.

- Od roku 2013 je v nájmu v prostorách bývalé klubovny Modelářského klubu (místnost s okny do ulice vpravo od vchodu do průjezdu) prodejna rychlého občerstvení Koryto.

MINULÉ ROKY - ROK 2012:

V roce 2012 proběhly následující události:

 • V areálu autokempu U letadla bylo započato s modernizací čtyřlůžkových chatek, ke kterým bylo na četná přání rekreantů přidáno vlastní sociální zařízení.

  kemp_wc.jpg

  kemp_wc1.jpg

 • Dne 5.4.2012 od 17 hodin proběhla ve velkém sálu Výroční členská schůze AVZO TSČ ČR Chrudim. Na schůzi bylo schváleno hospodaření za rok 2011, rozpočet a plán akcí na rok 2012 a byl potvrzen výbor a předseda na další období. Zápis a podklady z VČS jsou k dispozici v kanceláři ZO. Děkujeme všem zúčastněným za účast na schůzi.
 • Dne 17.3.2012 pořádal Radioklub v našem přednáškovém sále opět tradiční QRP setkání s hojnou účastí.

  qrp-sal_500.jpg

  recnik_500.jpg

MINULÉ ROKY - ROK 2011:

V roce 2011 proběhly následující události:

 • Dne 26.2. od 17:00 hodin se konala  Výroční členská schůze ZO AVZO TSČ ČR Chrudim a to jako obvykle ve velkém sálu AVZO. Schůze především schválila hospodaření za rok 2010, rozpočet a plán akcí na rok 2011, zvolila výbor a předsedu ZO. Děkujeme všem členům ZO, kteří se této schůze zúčastnili.

  vs1_500.jpg

  vs2_500.jpg

 • Dne 5.1.2011 proběhla výroční členská schůze Hifiklubu.

MINULÉ ROKY - ROK 2010:

 • Koncem roku jsme pracovali na schválených opravách a vylepšení našeho sídla - oprava střechy a okapů, umyvadla a WC do stávajících dvou prostor k pronájmu v přízemí vpravo od vchodu, čímž výrazně vzrostla jejich atraktivita.
 • Ve druhé polovině září byla členy Hifiklubu a Radioklubu vymalována kuchyň u sálu.

  Obrazek

 • V průběhu srpna a září byla v sále AVZO vyměněna již téměř nefunční a vysoce neúčinná plynová kamna za nová, moderní a výrazně úspornější, což by mělo přinést výraznou úsporu na spotřebě plynu při vytápění sálu. Na výměně pracovali především členové Hifiklubu a to jako obvykle zejména Jiří Pertl.

  Obrazek

 • V červenci a srpnu proběhla výměna nájemce v prostorách vpravo vedle vchodu do budovy AVZO. Prodejna Pat a Mat byla zrušena a bude zde masážní salón.
 • Na sídle ZO byla zrenovována již značně poškozená cedule nad vchodem do budovy.

  Obrazek

 • Kynologové dokončili nově budovanou pergolu nad vstupem do budovy cvičiště.

  Obrazek

 • Dne 7.4.2010 proběhla ve velkém sále naší ZO Členská schůze AVZO TSČ ČR Chrudim.
 • Dne 28.2.2010 začalo na kynologickém další kolo úspěšné Psí akademie.
 • Členové Hifiklubu prováděli brigádnicky v polovině ledna odstraňování následků sněhové kalamity (osekání rampouchů a sněhových převisů na střeše do ulice a úklid sněhu na dvoře budovy AVZO).
 • V lednu bylo dodavatelsky vyměněno pevné okno na zasklené pavlači za otvíratelné/odsunovací okno, které umožní snadnější letní odvětrávání přednáškového sálu.

  Obrazek

 • Od 1.1.2010 jsme nově pronajali nebytové prostory s okny do ulice vpravo od vchodu do budovy (bývalá klubovna modelářů) prodejně Pat a Mat.

_______________________________________________________________________

 

JAK TO BYLO V MINULÝCH LETECH:

   Dále se můžete podívat, co se dělo a udělalo v ZO v době od nástupu nového výboru ZO.

ROK 2005:

   Po poplašné zprávě o kritickém stavu hospodaření ZO byl ustanoven  a v listopadu a prosinci se pravidelně každý týden scházel prozatímně stanovený nový výbor ZO, který především:

 • prověřil statut ZO, stav majetku ZO a základní smluvní vztahy
 • prověřil stav hospodaření ZO a Autokempu U letadla
 • provedl revizi nájemních smluv a nevýhodné smlouvy uzavřel znovu s výhodnějšími podmínkami pro ZO
 • stanovil úsporná a nápravná opatření pro zvýšení efektivity hospodaření ZO
 • rozpracoval nový systém hospodaření a propagace Autokempu (www stránky atd.)
 • zpracoval nový Organizační řád a připravil jej ke schválení 

 

ROK 2006:

   První 3 měsíce prozatímní výbor ZO pokračoval v činnostech započatých koncem roku 2005.
   Na výroční členské schůzi dne 20.3.2006 byl potvrzen prozatímní výbor do funkce nového výboru ZO, dále byl schválen připravený nový Organizační řád a byl zrušen Automotoklub z důvodu nezájmu jeho členů.
   Výbor dále v průběhu roku intenzivně pracoval na změnách a byla provedena především následující opatření v oblasti vlastní ZO a domu ZO:

 • byla zrušena neúměrně zatěžující pracovní pozice Vedoucí autokempu včetně rozvázání pracovního poměru se stávající vedoucím, místo toho byla vytvořena nová pracovní pozice Správce autokempu s pouze sezónním charakterem
 • pracovní úvazek administrativní pracovnice byl zkrácen na polovinu
 • vedení účetnictví ZO bylo změněno na zajištění externí firmou
 • bylo zrušeno a předáno do správy MeÚ Chrudim neefektivní provozování Dětského dopravního hřiště
 • většinou brigádnicky (hlavně Hifiklub) bylo provedeno velké množství oprav a úprav poměrně zanedbaného sídla -domu na Masarykově náměstí 57 pro zkvalitnění prostředí
 • byla nainstalována podružná měřidla především pro monitoring spotřeby energií v pronajatých prostorech
 • kancelář ZO byla přemístěna do volné místnosti ve dvoře a uvolněné prostory byly pronajaty firmě FONA
 • byla odprodána část nepotřebného a nepoužívaného hmotného majetku
 • byla částečně modernizována již nevyhovující technika ZO (počítač, tiskárna, SW, kopírka, telefony atd.)

 
   Asi nejvíce změn v roce 2006 bylo provedeno ve způsobu provozování Autokempu, které bylo novým výborem převzato v téměř katastrofálním stavu:

 • byl přijat správce autokempu (důchodce) pouze na dobu určitou 6 měsíců
 • byl přijat údržbář / hlídač opět pouze na dobu určitou a s příspěvkem úřadu práce
 • byl proveden průzkum cen konkurence a stanoven nový ceník služeb
 • byl úplně přepracován systém objednávání (možnost i on-line z www stránek), rezervace ubytování a příslušné průvodní dokumenty
 • byly okamžitě zavedeny dříve nevybírané zálohové platby za rezervace, čímž se konečně ZO dostala ze záporných čísel
 • byly revidovány a případně změněny nevýhodné smlouvy (energie, pojištění atd.)
 • do nabídky ubytování byly smluvně zajištěny nové chatky LUX
 • byla doplněna nebo přepracována nevyhovující povinná dokumentace (pokyny, řády, školení, smlouvy atd.)
 • částečně brigádnicky (Hifiklub, Kynologický klub, Potápěči) a částečně dodavatelsky byly odstraněny nejzávažnější a havarijní závady na zařízení a vybavení hodně zanedbaného Autokempu
 • bylo zavedeno připojení k internetu, které umožnilo efektivní řešení rezervací
 • byl revidován a přepracován systém propagace Autokempu
 • bylo zajištěno zazimování Autokempu bez nutnosti temperování v zimě, které bylo v minulých letech nepřiměřeně nákladné  
 • bylo zajištěno prodloužení bezplatného užívání pozemku Autokempu  

 

 

 

   Lze konstatovat, že v roce 2006 se podařilo stabilizovat do té doby krizový stav hospodaření, návštěvnost Autokempu se výrazně zvýšila a výsledky hospodaření Autokempu i celé ZO se přesunuly do kladných hodnot.

ROK 2007:

   Od začátku roku 2007 jsme jednali s provozovatelem restaurace v Autokempu o možnosti pronájmu a provozování celého Autokempu tímto subjektem, což by ZO zajistilo stálý příjem a odstranilo by to dále řadu starostí s provozem, které řešili někteří členové výboru zdarma ve svém volném čase. Výbor nakonec připravil tento návrh a smlouvu ke schválení výroční členskou schůzí.
   Dne 25.4.2007 proběhla výroční členská schůze ZO, která kromě jiného schválila pronájem Autokempu a potvrdila mandát větší části  výboru ZO na další období. Na této schůzi byly dále prezentovány výsledky hospodaření a plán na rok 2007, které jsou zřejmé z následujícího grafu:

Obrazek

   Výbor pak dále v průběhu roku pracoval na dalších změnách a vylepšeních a byla provedena především následující opatření v oblasti vlastní ZO, Autokempu a domu ZO:

 • byla provedena oprava havarijního stavu kanalizace v Autokempu
 • byly zakoupeny boilery, lednice, povlečení a další materiál do Autokempu
 • byla provedena oprava havarijního stavu dvou ubytovacích buněk v Autokempu
 • bylo provedeno vyčlenění a částečná úprava dvou chatek v Autokempu, vyhrazených pro využívání členy ZO za režijní cenu
 • byla provedena propagační kampaň pro zvýšení zájmu o využívání přednáškového sálu
 • byl opraven havarijní stav kanalizace v sídle ZO
 • byla provedena oprava povrchu dvora v sídle ZO - nový štěrk
 • brigádnicky (Hifiklub) bylo provedeno vymalování záchodů v křídle ZO, bufetu u sálu a klubovny Hifiklubu
 • dodavatelsky bylo provedeno vymalování přednáškového sálu
 • v přednáškovém sálu byly vyměněny všechny žárovky za úsporné pro úsporu energie
 • byla provedena oprava a částečná výměna plynových topidel pro úsporu energie
 • byl zakoupen dataprojektor pro zlepšení služeb přednáškového sálu
 • Hifiklub uvolnil a částečně zrekonstruoval část svých prostor a vytvořil z nich multifunkční salónek, který mohou pro své schůzky využívat všechny kluby a může být i komerčně pronajímán místo sálu pro menší akce
 • Hifiklub vyklidil jednu z nepoužívaných garáží, do které přestěhoval svůj materiál Modelářský klub a uvolnil tak svou již málo využívanou klubovnu, která je v lukrativním místě a bude tedy s výhodou nabídnuta k pronájmu
 • klubům které se podílely na brigádách byla přidělena finanční dotace pro podporu jejich činnosti
 • klub potápěčů vyklidil svůj materiál z klubovny a tuto předal AVZO, které plánuje její komerční využití
 • dne 28.12. proběhlo první společné předsilvestrovské posezení členů AVZO (Silvestr předskokan) z většiny klubů

 

ROK 2008:

 • v lednu kynologové požádali MÚ CR o dotaci na rekonstrukci střechy na svém objektu (bohužel jsme žádné prostředky přiděleny nedostali)
 • v únoru byl do majetku AVZO zakoupen notebook ve slevě pro účely prezentací v sále AVZO, pro usnadnění práce výboru a pro sdílené využití jednotlivými kluby zejména při akcích
 • v březnu byla provedena oprava přípojky plynu do budovy sídla AVZO - dodavatelsky
 • v březnu bylo provedeno dovyklizení klubovny modelářů pro pronájem a rekonstrukce elektropřípojky zde (Hifiklub) a oprava stěn před malováním (Potápěči)

  Obrazek

 • dne 11.3.2008 proběhla Výroční členská schůze ZO, která mimo jiné schválila hospodaření za rok 2007 a rozpočet na rok 2008

  Obrazek

 • v březnu byl svépomocí opraven obrubník pro snažší nájezd do dvora AVZO (Hifiklub + Potápěči)
 • v březnu byla svépomocí zbourána stará dřevěná garáž a bylo zde připraveno místo pro přesun plechové garáže Autoškoly (Potápěči + Hifiklub)

  Obrazek 

 • v březnu byly svépomocí rekonstruovány prostory bývalé klubovny potápěčů a připraveny pro pronájem (Hifiklub + Potápěči)

  Obrazek

 • koncem března byla velká brigáda na kynologickém cvičišti, kde se opravily překážky, celý areál se uklidil a hlavně se započalo s budováním nové místnosti v budově 

  Obrazek

 • na této brigádě Hifiklub vybudoval ozvučení celého cvičiště

  Obrazek

 • v našem autokempu U Letadla na Seči probíhá čilá příprava na sezónu 2008 a došlo k mnoha vylepšením současným provozovatelem pro zkvalitnění služeb - byly pořízeny dva luxusní karavany pro poskytování nadstandardního ubytování, pro zatraktivnění rekreace byly pořízeny dvě dětské motorové čtyřkolky, dvě loďky pro zapůjčování přímo pod kempem a trampolína 4,5m. Blíže viz web autokempu. Doufejme, že letošní sezóna bude tak dobrá jako ty předešlé.

  Obrazek

 • Dne 18.4. Roman Beneš (Hifi + Kynolog) s Jirkou Pertlem (Hifi) na kynologickém cvičišti zbourali stávající sloupek s hlavním rozvaděčem, který byl v již havarijním stavu a hned provedli rekonstrukci rozvaděče a postavili nový sloupek. Napájecí přívod je konečně v pořádku a bezpečný.

  Obrazek

 • dne 26.4. pořádali kynologové tradiční a úspěšný Čarodějnický pohárek

  Obrazek

 • dne 31.5. a 1.6. pořádali Kynologové velký a úspěšný výcvikový víkend

  Obrazek

 • dne 4.6. byla svépomocí přestěhována kancelář ZO do prostoru bývalé klubovny potápěčů (naproti přes dvůr) a původní místnost kanceláře byla uvolněna k pronájmu

  Obrazek

 • Konečně se nám v červnu podařilo zajistit nájemce do prostoru bývalé klubovny modelářů. Bude zde obchod s oblečením.

 • Vichřice nám v červenci poškodila střechu na hlavní budově, děkujeme především Potápěčům a Hifiklubu za pomoc při její opravě.

  Obrazek

 • V červenci a srpnu byl členy Hifiklubu (Hlinka, Pertl) dokončen úklid dvora v zadní části a byla konečně odstraněna plechová garáž Autoškoly. Dvůr už je krásně volný, jen vyrovnat štěrkem a výrazně se zvýší kapacita parkování.

  Obrazek

 • Poslední sobotu v srpnu provedl Kynologický klub velice úspěšnou ukázku své činnosti na velké akci pořádané armádou a dalšími bezpečnostními a záchrannými složkami na chrudimském letišti.

  Brut při ukázce kousání

 • V září bohužel ukončil pronájem nájemce bývalé klubovny Modelářů a tak opět scháníme nového nájemce do uvolněných prostorů.

 • Dne 24.9. byl konečně členy Hifiklubu a Potápěčů rozvezen štěrk po dvoře našeho sídla, což už několik měsíců sliboval Radioklub a neudělal. Dva radisti nám však pravda alespoň pomohli, když viděli že jsme se do toho raději sami pustili. Konečně je na dvoře dost místa na parkování.

  Rozvoz štěrku po dvoře AVZO

 • Dne 27.9. proběhla velká celodenní brigáda kynologů na cvičišti, na které bylo celé cvičiště uklizeno a byla provedena řada údržbových prací.

 • Dne 11.10. se konalo na cvičišti kynologů setkání a soutěž IRISH SOFT COATED WHEATEN TERRIERérů z chovu Ing.E.Pohnera pod vedením Ing.Pohnera.

  Ze setkání teriérů 11.10.

 • V listopadu a prosinci byla brigádnicky (Převážně Hifiklub) provedena řada údržbových prací na budově a areálu AVZO na Masarykově náměstí - např.označení parkovacích míst na dvoře, úklid dvora, obnova nátěru sloupů ve dvoře, oprava zatékajících okapů

 • Dne 29.12. se konal již druhý předsilvestr AVZO s účastí většiny klubů.

  Obrazek

 

ROK 2009:

 • Zábavné předsilvestrovské posezení (Silvestr předskokan) pro členy AVZO Chrudim se konalo 29.12. od 19:00 hodin.(fotogalerie)

  Obrazek

 • Počátkem listopadu jsme zjistili, že bezplatné užívání pozemku pod Autokempem, které mělo být ukončeno k 31.12.2009, bylo další změnou zákona prodlouženo o dalších 5 roků, čili Autokemp může být bez problémů provozován dál - budeme jednat o prodloužení smlouvy se současným nájemcen p.Frissem.
 • Od 15.10. nám odešla ekonomka na mateřskou dovolenou. Základní administrativní agendu organizace od této doby bude zajišťovat Ing.Hlinka, přičemž Pavlína bude nadále vást účetnictví a ekonomiku organizace. S provozními požadavky se tedy prosím obracejte na Ing.Hlinku.
 • Koncem září provedli členové Hifiklubu brigádnicky nátěr horního dřevěného obložení opavlače a vyčištění žlabů nad pavlačí.
 • Dne 20.6. se nám šťastně vdala Pavlína Bakešová, účetní a jediná zaměstnankyně naší organizace. Přejeme novomanželům hodně štěstí , lásky a zdraví. Kdo jste neměl příležitost navštívit obřad, můžete se podívat na pár fotografií jak to novomanželům slušelo.

  Šťastní novomanželé a předseda blahopřeje a předává dar za AVZO Chrudim.

 • Dne 3.6. pořádal Hifiklub ve své klubovně přednášku a ukázky k úpravám fotografií na PC pomocí histogramů a programu Zoner Photo Studio. Zúčastnili se kromě většiny členů Hifiklubu i členové klubu Potápěčů a Radioklubu.
 • V průběhu dubna došlo k havárii vodovodní přípojky k hotelu na našem Autokempu U letadla a vyteklo do země cca 500 m3 vody. Havárie byla počátkem května odstraněna položením nového přípojného vedení a provoz autokempu tedy nebude narušen, bohužel to však pro organizaci znamená uhrazení nemalé částky za "spotřebovanou" vodu.
 • Ve dnech 1.a 2.4.byla dodavatelskou firmou provedena oprava střechy na budově kynologického cvičiště položením nového povrchu. Protože tato rekonstrukce je kryta dlouholetou zárukou, máme na mnoho let jistotu že nám do budovy nebude zatékat a můžeme se konečně pustit do oprav vodou poškozených stropů.

  Nový povrch střechy kynologického cvičiště.

 • Dne 17.3. se konala Výroční členská schůze naší ZO, více informací ze schůze naleznete zde.

  Z výroční členské schůze AVZO Chrudim

 • Požádali jsme oficiálně celorepublikovou AVZO TSČ ČR o pomoc s řešením situace s pozemkem pod Autocampem na Seči.
 • Získali jsme finanční příspěvek od Města Chrudim na pořádání některých veřejných akcí kynologického klubu. Požadovaná výše příspěvku byla sice zkrácena, ale alespoň něco - děkujeme !!!
 • Dne 28.2. se na kynologickém cvičišti konalo tradiční klubové posezení "Vítězný únor" (foto) s vyhodnocením nejlepších sportovních výsledků za rok 2008.

  Předávání pohárů vítězům.

 • Dne 2.2. byl zprovozněn nový web kynologického klubu na adrese www.zko-chrudim.estranky.cz
 • Dne 1.2. byla na cvičišti kynologického klubu slavnostně zahájena Psí akademie.

  Předseda R.Šťastný vysvětluje organizaci výcviku.

 • Kynologický klub zahájil v lednu příjem přihlášek (každou lednovou neděli dopoledne na cvičišti na Ploché dráze) do Psí akademie.