Jdi na obsah Jdi na menu
 


PLÁN ČINNOSTI AVZO TSČ ČR CHRUDIM NA ROK 2013

 

Výbor AVZO TSČ ČR Chrudim:

Pravidelné schůzky: Každé cca 2 měsíce ve středu od 16:30 v klubovně Hifiklubu
 
Další činnost : Schůzky dle potřeby řešení konkrétních problémů, předseda pravidelně dochází do sídla, operativní řešení provozních záležitostí

Kynologický klub:

Pravidelné schůzky / výcvik: Každou neděli od 8 nebo 9 hodin na cvičišti
 
Společenské a sportovní akce:
13.4.2013 Neoficiální závod agility
18.-21.4.2013 Společný výlet na Klepákův mlýn
27.4.2013 Čarodějnický pohárek
14.9.2013 Intenzivní trénink agility s Lucií Součkovou
Jarní a podzimní Psí akademie
Zkoušky a výcvikové víkendy dle zájmu členů
 
Brigádní činnost:
6.4. Brigáda – úklid a oficiální zahájení činnosti 2013
Brigády budu dále organizovány dle potřeby.

Radioklub:

Pravidelné schůzky : Každou středu v měsíci, mimo období prázdnin.
 
Společenské akce :
22. a 23. března 2013 - 28. seminář QRP techniky a vysílání
 4.květen 2013 - účast na setkání radio a CB v Holicích
Květen 2013 - účast na setkání radio a CB na Kozákově
10.a 11. květen 2013 - mezinárodní setkání radioamatérů Laa am der Thaya 
28.-30. 6. 2013 - mezinárodní radioamatérská výstava Fridrichshafen
23. a 24.srpen 2013 - účast na mez. setkání radioamatérů v Holicích
 
Sportovní akce (na vysílacím středisku Vestec u Chotěboře) :
24. února 2013 - pořádání česko-slovenského závodu OK-QRP , 28. ročník s následným vyhodnocením a vyhlášením vítězů na mezinárodním 28. Semináři QRP provozu a techniky
Na vysílacím středisku Vestec u Chotěboře :
2. a 3. března 2013 - 1. subregionální závod (Jarní závod)
4. a 5. května 2013 - 2. subregionální závod (Májový závod)
6. a 7. července 2013 - 3. subregionální závod ( Polní den) V rámci Polního dne proběhne i závod Polní den mládeže
7. a 8. září 2013 - 4. subregionální závod ( Den rekordů )
2. a 3. listopadu 2012 - 5. subregionální závod ( Marconi memorial contest )

Hifiklub:

Pravidelné schůzky: Každou první středu v měsíci od 18 nebo 19 hodin v klubovně
 
Klubová činnost – průběžně na schůzkách:
Semináře s ukázkami a výměnou zkušeností používání různé audiovizuální techniky
Semináře k používání software pro úpravu fotografií a videa
Předváděcí večery z audiovizuální tvorby členů klubu
Poslechové tématické večery zejména s hudební tématikou
Silvestr předskokan 27.12.2012 v klubovně
 
Brigádní činnost:
Práce na domě č.57 dle aktuální potřeby

Klub sportovního potápění:

Klubová sportovní činnost:
Výcvik v zimě v bazénu Pardubice každou sobotu od 8 do 10 hodin
Leden – lyžařské soustředění na Dolní Moravě
2.7-7.7.2013 cyklistické soustředění  v okolí české Kanady a Lužnice
Vodácké sjezdy řek průběžně dle stavu vody
V létě potápění lom Leštinka soboty a neděle nepravidelně, další lomy, přehrady a písníky v ČR
 
Další činnosti:
Hugo Habrman vyhrál  film. festival v oboru video s filmem, který vyrobil z rybníka u Bítovan

 

Modelářský klub:

Klubová sportovní činnost:
Členové klubu se účastní veřejných soutěží pořádaných SMČR (Svaz modelářů ČR).
Čtyři členové ( D. Frič, Fr. Pokorný ml., T. Vinkler, Z. Ješina) se účastní i mezinárodních soutěží pořádaných v ČR i v zahraničí.
Dva členové (D. Frič, Fr. Pokorný ml.) pravidelně bojují o místo v reprezentaci ČR ve svých kategoriích.
Kategorie F1A (volně létající větroně) - J. Urbánek, D. Frič, R. Dvořák
Kategorie F3A (rádiem řízené motorové akrobatické modely) - Fr. Pokorný ml.
Kategorie F3B (rádiem řízené větroně) – Z. Ješina
Kategorie F3K , F3F (rádiem řízená házedla, svahové větroně) – T. Vinkler
 
Pořádané akce:
13.4.2013 – Chrudimská F3K
27.4.2013 – Chrudimská F3A
11-12 měsíc 2013 – Výroční členská schůze